CITEST - CANADA > 12 SẢN PHẨM

Troponin
Troponin

Giá: Liên Hệ

48
THC
THC

Giá: Liên Hệ

69
Multi Drugs
Multi Drugs

Giá: Liên Hệ

50
Morphine
Morphine

Giá: Liên Hệ

39
Methamphetamine
Methamphetamine

Giá: Liên Hệ

67
Malaria P.f-P.v
Malaria P.f-P.v

Giá: Liên Hệ

54
H.Pylori Ab
H.Pylori Ab

Giá: Liên Hệ

52
Dengue NS1
Dengue NS1

Giá: Liên Hệ

51
Dengue IgG-IgM
Dengue IgG-IgM

Giá: Liên Hệ

54
Dengue Combo
Dengue Combo

Giá: Liên Hệ

46
CRP
CRP

Giá: Liên Hệ

57
Amphetamine
Amphetamine

Giá: Liên Hệ

53