Giờ làm việc : T2 - T6 : Sáng 7 : 30 - 11 : 30, Chiều : 13 : 00 - 17 : 00. T7 : Sáng : 7 : 30 - 11 : 30. Chủ nhật, Ngày lễ : Nghỉ

NƯỚC TIỂU > 6 SẢN PHẨM

SYSMEX - UC-3500
SYSMEX - UC-3500

Giá: Liên Hệ

488
DIRUI INDUSTRIAL - H800
DIRUI INDUSTRIAL - H800

Giá: Liên Hệ

212
DIRUI FUS - 2000
DIRUI FUS - 2000

Giá: Liên Hệ

26
CITEST - LF READER
CITEST - LF READER

Giá: Liên Hệ

1326
ACON - MISSION® U500
ACON - MISSION® U500

Giá: Liên Hệ

237
ACON - MISSION® U120
ACON - MISSION® U120

Giá: Liên Hệ

276