Giờ làm việc : T2 - T6 : Sáng 7 : 30 - 11 : 30, Chiều : 13 : 00 - 17 : 00. T7 : Sáng : 7 : 30 - 11 : 30. Chủ nhật, Ngày lễ : Nghỉ

NƯỚC TIỂU > 8 SẢN PHẨM

SYSMEX UC-1000
SYSMEX UC-1000

Giá: Liên Hệ

102
SYSMEX - UC-3500
SYSMEX - UC-3500

Giá: Liên Hệ

737
DIRUI INDUSTRIAL - H800
DIRUI INDUSTRIAL - H800

Giá: Liên Hệ

419
DIRUI H-500
DIRUI H-500

Giá: Liên Hệ

150
DIRUI FUS - 2000
DIRUI FUS - 2000

Giá: Liên Hệ

193
CITEST - LF READER
CITEST - LF READER

Giá: Liên Hệ

1489
ACON - MISSION® U500
ACON - MISSION® U500

Giá: Liên Hệ

405
ACON - MISSION® U120
ACON - MISSION® U120

Giá: Liên Hệ

520