Giờ làm việc : T2 - T6 : Sáng 7 : 30 - 11 : 30, Chiều : 13 : 00 - 17 : 00. T7 : Sáng : 7 : 30 - 11 : 30. Chủ nhật, Ngày lễ : Nghỉ

SYSMEX > 6 SẢN PHẨM

SYSMEX - XP-300
SYSMEX - XP-300

Giá: Liên Hệ

773
SYSMEX - XP-100
SYSMEX - XP-100

Giá: Liên Hệ

1169
SYSMEX - XN 550
SYSMEX - XN 550

Giá: Liên Hệ

2200
SYSMEX - XN 350
SYSMEX - XN 350

Giá: Liên Hệ

2070
SYSMEX - XN 330
SYSMEX - XN 330

Giá: Liên Hệ

1975
SYSMEX - XN 1000
SYSMEX - XN 1000

Giá: Liên Hệ

2729