Giờ làm việc : T2 - T6 : Sáng 7 : 30 - 11 : 30, Chiều : 13 : 00 - 17 : 00. T7 : Sáng : 7 : 30 - 11 : 30. Chủ nhật, Ngày lễ : Nghỉ

MIỄN DỊCH > 7 SẢN PHẨM

SYSMEXC -  HISCL- 800
SYSMEXC - HISCL- 800

Giá: Liên Hệ

695
SYSMEX - HISCL - 5000
SYSMEX - HISCL - 5000

Giá: Liên Hệ

789
SNIBE MAGLUMI 800
SNIBE MAGLUMI 800

Giá: Liên Hệ

2633
ROCHE - COBAS E411
ROCHE - COBAS E411

Giá: Liên Hệ

3648