Dengue Combo

Liên Hệ
Thông tin sản phẩm:
Số lượng:
Tình trạng:
Còn 10000 sản phẩm

TEST XÉT NGHIỆM DENGUE

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

  • Phát hiện kháng thể virus Dengue (IgG/IgM) và kháng nguyên NS1 trong mẫu bệnh nhân.

MẪU BỆNH PHẨM

  • Máu toàn phần.
  • Huyết thanh/ Huyết tương.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

  1. Để test về nhiệt độ phòng 15-300C.

  2. Xé vỏ bao và nhanh chóng thực hiện test ngay sau đó.

  3. Nạp mẫu.

  • Đối với huyết thanh / huyết tương.
  • Test NS1       : 3 giọt mẫu (75uL) vào giếng chứa mẫu.
  • Test IgG/IgM: 5uL mẫu + 1 giọt buffer (40uL).
  • Đối với máu toàn phần.
  • Test NS1       : Nhỏ 3 giọt mẫu (75uL) + 1 giọt buffer (40uL).
  • Test IgG/IgM: 10uL mẫu + 1 giọt buffer (40uL).

  4. Đọc kết quả sau 10 phút. Không sử dụng kết quả sau 20 phút (nếu dương tính).

KẾT QUẢ

  1. T(+), C(+) : dương tính.

  2. T(-), C(+)  : âm tính.

  3. C(-)           : không đủ lượng mẫu hoặc sai quy trình hoặc test hỏng.

  Độ đậm của vạch T phụ thuộc vào nồng độ kháng thể của mẫu. Chỉ cần xuất hiện vạch mờ thì xem như dương tính.