Troponin

Liên Hệ
Thông tin sản phẩm:
Số lượng:
Tình trạng:
Còn 10000 sản phẩm

TEST XÉT NGHIỆM TROPONIN-I

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

 • Phát hiện phân tử Troponin-I đặc hiệu cơ tim, giúp hỗ trợ chẩn đoán tình trạng hoại tử cơ tim.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

 • Bảo quản test ở nhiệt độ 2-250C.

MẪU BỆNH PHẨM

 • Máu toàn phần.
 • Huyết thanh / Huyết tương.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

    1. Để test ở nhiệt độ phòng 15-300C.

    2. Xé vỏ và nhanh chóng thực hiện test ngay sau đó.

    3. Nạp mẫu:

 • Đối với huyết thanh / huyết tương.
  • 2 giọt mẫu (50uL) vào giếng chứa mẫu + 1 giọt buffer (40uL).
 • Đối với máu toàn phần.
  • 3 giọt mẫu (75uL) + 1 giọt buffer (40uL).

    Đọc kết quả sau 10 phút. Không sử dụng kết quả sau 20 phút (nếu dương tính).

KẾT QUẢ

 • T(+), C(+)        : dương tính.
 • T(-), C(+)         : âm tính.
 • C(-) hoặc mờ    : không đủ lượng mẫu hoặc sai quy trình hoặc test hỏng.

    Độ đậm của vạch T phụ thuộc vào nồng độ kháng thể của mẫu. Chỉ cần xuất hiện vạch mờ thì xem như dương tính.