Giờ làm việc : T2 - T6 : Sáng 7 : 30 - 11 : 30, Chiều : 13 : 00 - 17 : 00. T7 : Sáng : 7 : 30 - 11 : 30. Chủ nhật, Ngày lễ : Nghỉ

HUYẾT HỌC > 25 SẢN PHẨM

SYSMEX - XP-300
SYSMEX - XP-300

Giá: Liên Hệ

521
SYSMEX - XP-100
SYSMEX - XP-100

Giá: Liên Hệ

809
SYSMEX - XN 550
SYSMEX - XN 550

Giá: Liên Hệ

1767
SYSMEX - XN 350
SYSMEX - XN 350

Giá: Liên Hệ

1630
SYSMEX - XN 330
SYSMEX - XN 330

Giá: Liên Hệ

1594
SYSMEX - XN 1000
SYSMEX - XN 1000

Giá: Liên Hệ

1992
NIHON KOHDEN - CELLTAC G
NIHON KOHDEN - CELLTAC G

Giá: Liên Hệ

3020
NIHON KOHDEN - CELLTAC ES
NIHON KOHDEN - CELLTAC ES

Giá: Liên Hệ

1532
NIHON KOHDEN - CELLTAC ALPHA
NIHON KOHDEN - CELLTAC ALPHA

Giá: Liên Hệ

2118
MINDRAY BC-20s
MINDRAY BC-20s

Giá: Liên Hệ

759
MINDRAY BC 3000 PLUS
MINDRAY BC 3000 PLUS

Giá: Liên Hệ

2272
HORIBA - YUMIZEN H550
HORIBA - YUMIZEN H550

Giá: Liên Hệ

467
HORIBA - YUMIZEN H500
HORIBA - YUMIZEN H500

Giá: Liên Hệ

2326
HORIBA - YUMIZEN H2500/H1500
HORIBA - YUMIZEN H2500/H1500

Giá: Liên Hệ

1438
HORIBA - PENTRA XLR
HORIBA - PENTRA XLR

Giá: Liên Hệ

1949
HORIBA - PENTRA XL80
HORIBA - PENTRA XL80

Giá: Liên Hệ

1904
HORIBA - PENTRA DX NEXUS
HORIBA - PENTRA DX NEXUS

Giá: Liên Hệ

1788
HORIBA - PENTRA DX 120
HORIBA - PENTRA DX 120

Giá: Liên Hệ

1702