Giờ làm việc : T2 - T6 : Sáng 7 : 30 - 11 : 30, Chiều : 13 : 00 - 17 : 00. T7 : Sáng : 7 : 30 - 11 : 30. Chủ nhật, Ngày lễ : Nghỉ

HUYẾT HỌC > 23 SẢN PHẨM

SYSMEX - XP-300
SYSMEX - XP-300

Giá: Liên Hệ

158
SYSMEX - XP-100
SYSMEX - XP-100

Giá: Liên Hệ

196
SYSMEX - XN 550
SYSMEX - XN 550

Giá: Liên Hệ

980
SYSMEX - XN 350
SYSMEX - XN 350

Giá: Liên Hệ

898
SYSMEX - XN 330
SYSMEX - XN 330

Giá: Liên Hệ

978
SYSMEX - XN 1000
SYSMEX - XN 1000

Giá: Liên Hệ

1091
NIHON KOHDEN - CELLTAC G
NIHON KOHDEN - CELLTAC G

Giá: Liên Hệ

2142
NIHON KOHDEN - CELLTAC ES
NIHON KOHDEN - CELLTAC ES

Giá: Liên Hệ

1108
NIHON KOHDEN - CELLTAC ALPHA
NIHON KOHDEN - CELLTAC ALPHA

Giá: Liên Hệ

1415
MINDRAY BC-20s
MINDRAY BC-20s

Giá: Liên Hệ

181
MINDRAY BC 3000 PLUS
MINDRAY BC 3000 PLUS

Giá: Liên Hệ

1494
HORIBA - YUMIZEN H550
HORIBA - YUMIZEN H550

Giá: Liên Hệ

63
HORIBA - YUMIZEN H500
HORIBA - YUMIZEN H500

Giá: Liên Hệ

1697
HORIBA - YUMIZEN H2500/H1500
HORIBA - YUMIZEN H2500/H1500

Giá: Liên Hệ

1102
HORIBA - PENTRA XLR
HORIBA - PENTRA XLR

Giá: Liên Hệ

1485
HORIBA - PENTRA XL80
HORIBA - PENTRA XL80

Giá: Liên Hệ

1467
HORIBA - PENTRA DX NEXUS
HORIBA - PENTRA DX NEXUS

Giá: Liên Hệ

1389
HORIBA - PENTRA DX 120
HORIBA - PENTRA DX 120

Giá: Liên Hệ

1327
HORIBA - ABX PENTRA ES 60
HORIBA - ABX PENTRA ES 60

Giá: Liên Hệ

1417
HORIBA - ABX MICROSEMI CRP
HORIBA - ABX MICROSEMI CRP

Giá: Liên Hệ

1396