H.Pylori Ab

Liên Hệ
Thông tin sản phẩm:
Số lượng:
Tình trạng:
Còn 10000 sản phẩm

TEST PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ KHÁNG H.PYLORI

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

 • Phát hiện kháng thể kháng H.pylori (IgG/IgM/IgA) trong máu bệnh nhân.

MẪU BỆNH PHẨM

 • Huyết thanh.
 • Huyết tương.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 • Để test về nhiệt độ phòng 15-300C.
 • Xé vỏ bao và nhanh chóng thực hiện test ngay sau đó.
 • Nạp mẫu:
  • Nhỏ 3 giọt mẫu (75uL) vào giếng chứa mẫu.
 • Đọc kết quả sau 10 phút. Không sử dụng kết quả sau 20 phút (nếu dương tính).

KẾT QUẢ

 • T(+), C(+) : dương tính.
 • T(-), C(+)  : âm tính.
 • C(-)           : không đủ lượng mẫu hoặc sai quy trình hoặc test hỏng.

   Độ đậm của vạch T phụ thuộc vào nồng độ kháng thể của mẫu. Chỉ cần xuất hiện vạch mờ thì xem như dương tính.