TEST NHANH > 33 SẢN PHẨM

VAGINAL pH
VAGINAL pH

Giá: Liên Hệ

22
Troponin
Troponin

Giá: Liên Hệ

157
Toxo/Rubella/CMV/HSV
Toxo/Rubella/CMV/HSV

Giá: Liên Hệ

193
Toxo IgM
Toxo IgM

Giá: Liên Hệ

122
THC
THC

Giá: Liên Hệ

161
THC
THC

Giá: Liên Hệ

161
STREPTOCOCCUS B
STREPTOCOCCUS B

Giá: Liên Hệ

25
Rubella IgM
Rubella IgM

Giá: Liên Hệ

129
Multi Drugs
Multi Drugs

Giá: Liên Hệ

145
Morphine
Morphine

Giá: Liên Hệ

121
MOR
MOR

Giá: Liên Hệ

180
Methamphetamine
Methamphetamine

Giá: Liên Hệ

174
MET
MET

Giá: Liên Hệ

155
Malaria P.f-P.v
Malaria P.f-P.v

Giá: Liên Hệ

159
LH
LH

Giá: Liên Hệ

114
HSV-1/2 IgM
HSV-1/2 IgM

Giá: Liên Hệ

159
HIV-1/2 Ab
HIV-1/2 Ab

Giá: Liên Hệ

132
hCG
hCG

Giá: Liên Hệ

125
HBsAg
HBsAg

Giá: Liên Hệ

130
HBsAb
HBsAb

Giá: Liên Hệ

133