TEST NHANH > 31 SẢN PHẨM

Troponin
Troponin

Giá: Liên Hệ

50
Toxo/Rubella/CMV/HSV
Toxo/Rubella/CMV/HSV

Giá: Liên Hệ

77
Toxo IgM
Toxo IgM

Giá: Liên Hệ

39
THC
THC

Giá: Liên Hệ

71
THC
THC

Giá: Liên Hệ

52
Rubella IgM
Rubella IgM

Giá: Liên Hệ

47
Multi Drugs
Multi Drugs

Giá: Liên Hệ

52
Morphine
Morphine

Giá: Liên Hệ

42
MOR
MOR

Giá: Liên Hệ

68
Methamphetamine
Methamphetamine

Giá: Liên Hệ

67
MET
MET

Giá: Liên Hệ

55
Malaria P.f-P.v
Malaria P.f-P.v

Giá: Liên Hệ

56
LH
LH

Giá: Liên Hệ

38
HSV-1/2 IgM
HSV-1/2 IgM

Giá: Liên Hệ

56
HIV-1/2 Ab
HIV-1/2 Ab

Giá: Liên Hệ

42
hCG
hCG

Giá: Liên Hệ

43
HBsAg
HBsAg

Giá: Liên Hệ

44
HBsAb
HBsAb

Giá: Liên Hệ

48
HBeAb
HBeAb

Giá: Liên Hệ

48
H.Pylori Ab
H.Pylori Ab

Giá: Liên Hệ

53