THC

Liên Hệ
Thông tin sản phẩm:
Số lượng:
Tình trạng:
Còn 10000 sản phẩm

TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN NHANH CHẤT GÂY NGHIỆN THC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  • Bảo quản test ở nhiệt độ 2-300
  • Sử dụng mẫu bệnh phẩm nước tiểu.
  • Mẫu và test cần được đưa về nhiệt độ phòng trước khi tiến hành.

MẪU BỆNH PHẨM

  • Nước tiểu.

QUY TRÌNH TIẾN HÀNH

  1. Mũi tên hướng về mẫu nước tiểu, húng que vào mẫu nước tiểu ít nhất 10-15 giây. Không để mẫu vượt quá vạch maximum (MAX) trên test.

  2. Đặt que trên bề mặt phẳng không thấm nước, bắt đầu tính giờ.

  3. Đọc kết quả sau 5 phút.

Không sử dụng kết quả sau 10 phút

                                              (Dương tính)        (Âm tính )              (Test hỏng)

KẾT QUẢ

  1. Dương tính : Chỉ có 1 vạch C xuất hiện.

  2. Âm tính      : Xuất hiện cả 2 vạch (C và T).

  Chú ý: Nếu test không xuất hiện vạch C thì kết quả không được công nhận (test hỏng) cần thực hiện lại xét nghiệm với 1 test mới.