Giờ làm việc : T2 - T6 : Sáng 7 : 30 - 11 : 30, Chiều : 13 : 00 - 17 : 00. T7 : Sáng : 7 : 30 - 11 : 30. Chủ nhật, Ngày lễ : Nghỉ

SINH HÓA > 19 SẢN PHẨM

SYSMEX JCA-BM6010/C
SYSMEX JCA-BM6010/C

Giá: Liên Hệ

1038
SYSMEX - BX-4000
SYSMEX - BX-4000

Giá: Liên Hệ

668
SYSMEX - BX-3010
SYSMEX - BX-3010

Giá: Liên Hệ

882
OLYMPUS AU 640
OLYMPUS AU 640

Giá: Liên Hệ

5296
OLYMPUS AU - 400
OLYMPUS AU - 400

Giá: Liên Hệ

7999
MINDRAY BS-240E
MINDRAY BS-240E

Giá: Liên Hệ

537
MINDRAY BS-240
MINDRAY BS-240

Giá: Liên Hệ

784
MINDRAY BA-88A
MINDRAY BA-88A

Giá: Liên Hệ

4066
ERBA - XL180
ERBA - XL180

Giá: Liên Hệ

1891
ERBA - XL 640
ERBA - XL 640

Giá: Liên Hệ

1866
ERBA - XL 600
ERBA - XL 600

Giá: Liên Hệ

1742
ERBA - XL 300
ERBA - XL 300

Giá: Liên Hệ

1492
ERBA - XL 200
ERBA - XL 200

Giá: Liên Hệ

2054
ERBA - XL 1000
ERBA - XL 1000

Giá: Liên Hệ

1841
ERBA - CHEM 7
ERBA - CHEM 7

Giá: Liên Hệ

2189
ERBA - CHEM 5V3
ERBA - CHEM 5V3

Giá: Liên Hệ

1840
BECKMAN COULTER - AU680
BECKMAN COULTER - AU680

Giá: Liên Hệ

1650
BECKMAN COULTER - AU480
BECKMAN COULTER - AU480

Giá: Liên Hệ

1411