Giờ làm việc : T2 - T6 : Sáng 7 : 30 - 11 : 30, Chiều : 13 : 00 - 17 : 00. T7 : Sáng : 7 : 30 - 11 : 30. Chủ nhật, Ngày lễ : Nghỉ

SYSMEX - XN 350

Liên Hệ

Kích thước: 450 (W) x 460 (D) x 510 (H) mm

Trọng lượng: Khoảng 35 kg

Công suất: 60 xét nghiệm/giờ ; 70 xét nghiệm/giờ (nếu mua license)

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

 • Nhiệt độ 15-35oC (khi máy vận hành)
 • Nhiệt độ -10 - 60oC (khi lưu giữ máy)
 • Độ ẩm 20-85% (khi máy vận hành)
 • Đô ̣ẩm 10 - 95% (khi lưu giữ máy)
 • Điện năng: 100 – 240V (50/60Hz)

I. CẤU HÌNH

 • 01 Máy chính.
 • 01 Bộ barcode cầm tay.
 • 01 Bộ hóa chất chạy máy cơ bản.

II. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

1. Nguyên lý đo: Kết hợp sử dụng 03 phương pháp

 • Phương pháp đo tế bào dòng chảy huỳnh quang
 • Phương pháp điện trở kháng dòng chảy thủy động học
 • Phương pháp SLS-hemoglobin không sử dụng Cyanide (cyanua)

2. Thông số đo được và báo cáo

CÁC THÔNG SỐ BÁO CÁO CƠ BẢN

33 thông số tiêu chuẩn:

Máu toàn phần/chế độ tiền pha loãng/chế độ đo số  lượng bạch cầu thấp:

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT-I, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG%

Chế độ dịch cơ thể:

WBC – BF, RBC – BF, MN#, MN%, PMN#, PMN%, TC – BF#

10 thông số tùy chọn: RET#, RET%, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, PLT-O, IPF#, IPF

3. Xử lý mẫu

 • Phân tích ống mẫu mở

4. Công suất

 • CBC: 70 mẫu / giờ.
 • CBC + DIFF: 70 mẫu / giờ.
 • CBC + DIFF + RET: 35 mẫu / giờ.
 • Chế độ dịch cơ thể: 30 mẫu / giờ.

5. Các chế độ phân tích và thể tích hút mẫu

 • Máu toàn phần: 25 ul.
 • Chế độ bạch cầu thấp: 25 ul.
 • Chế độ tiền pha loãng: 70 ul.
 • Chế độ dịch cơ thể: 70 ul.

6. Vận hành và quản lý thông minh

 • Tự động kiểm tra khi bật máy.
 • Tự động rửa khi tắt máy.

 7. Lưu trữ dữ liệu

 • Kết quả bệnh nhân: 100,000 kết quả
 • Thông tin bệnh nhân: 10,000 lượt
 • Kết quả kiểm chuẩn: 99 tập tin/máy
 • Đồ thị kiểm chuẩn: 300 điểm/tập tin
 • Nhật ký thay hóa chất: 5,000 báo cáo
 • Nhật ký bảo trì: 5,000 báo cáo

8. Kết nối hệ thống:

 • Kết nối với máy in ngoài.
 • Kết nối mạng SNCS (Sysmex Network Communication System).
Liên hệ với chúng tôi